GEOTEKNİK ÇALIŞMALARDA İZLENECEK YOL

SU YAPILARI (BARAJ, GÖLET, SEDDE vb) İÇİN YAPILACAK ÖRNEK ÇALIŞMA VE LABORATUVAR PROGRAMI 

Ortaya konulan mühendislik projeleri için amaca uygun bir geoteknik çalışma yapılması gerekmektedir. Mühendislik yapısının özelliğine göre öncelikle doğal zemine; ek yükmü verilecek, kazımı yapılacak, içimi boşaltılacak, suyumu alınacak, sumu taşıyacak... gibi uygulamaların belirlenmesi, bu saptamalara göre bir geoteknik planlama yapılmalı ve plana göre laboratuvar deney programlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Fazla deney işe yaramamakta, zaman ve para kaybına sebep olmaktadır. Eksik deneyde ise geri dönüş ve düzeltme mümkün olmamakta, tam aksine büyük bir problem olarak geri dönme riski taşımaktadır Aşağıda; su yapısı programı amacına yönelik bir geoteknik ve laboratuvar programı örnek olarak sunulmuştur...