Barajlarda kullanılan doğal malzemeler üzerinde yapılan deneyler projenin planlama,

projelendirme veya inşa aşamasında olmasına göre farklılık göstermekte olup, bu aşamalarda yapılan tüm deneyler malzemenin kullanılacağı zona göre aşağıda verilmiştir.

A - GEÇİRİMSİZ MALZEME DENEYLERİ

 

1- Bağıl yoğunluk (özgül ağırlık)

2- Doğal su muhtevası

3- Standart proktor

4- Atterberg (kıvam) limitleri

5- Elek analizi

6- Arazi kesafet eğrisi

7- Konsolidasyon

8- Üç eksenli basınç deneyleri

9- Geçirgenlik (permeabilite)

10- Dispersibilite

11- Organik madde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - YARI GEÇİRİMLİ/GEÇİRİMSİZ MALZEME DENEYLERİ

 

1- Bağıl yoğunluk

 

2- Tüvenan örneğin elek analizi

 

3- İzafi sıkılık, birim ağırlık ve/veya modifiye proktor

 

4- İnce malzeme yeterli ise Atterberg (kıvam) limitleri

 

5- Geçirgenlik

 

 

 

C - FİLTRE ve GEÇİRİMLİ MALZEME DENEYLERİ

 

1- Bağıl yoğunluk

 

2- Tüvenan örneğin elek analizi

 

3- İzafi sıkılık, birim ağırlık ve/veya modifiye proktor

 

4- Geçirgenlik

 

 

 

D - KAYA ve RİPRAP MALZEMESİ DENEYLERİ

 

1- Birim ağırlık, su emme, görünür porozite

 

2- Bağıl yoğunluk

 

3- Los Angeles aşınma kaybı

 

4- Basınç dayanımı

 

5- Na2SO4 don kaybı

 

6- Don sonu basınç dayanımı

 

7- Petrografik analiz

 

 

 

E - AGREGA DENEYLERİ

 

1- Birim ağırlık

 

2- Tüvenan örneğin elek analizi

 

3- İnce ve kaba agregada bağıl yoğunluk ve su emme

 

4- İnce ve kaba agregada kil topakları

 

5- İnce ve kaba agreganın elek analizi

 

6- 200 nolu elekten geçen ince malzeme miktarı tayini

 

7- Organik madde tayini

 

8- Na2SO4 don kaybı

 

9- Los Angeles aşınma kaybı deneyi

 

10- Alkali agrega reaktivitesi

 

11- Petrografik analiz

 

 

 

 

 

 

SU YAPILARI (BARAJ, GÖLET, SEDDE vb) İÇİN YAPILACAK ÖRNEK ÇALIŞMA VE LABORATUVAR PROGRAMI 

Ortaya konulan mühendislik projeleri için amaca uygun bir geoteknik çalışma yapılması gerekmektedir. Mühendislik yapısının özelliğine göre öncelikle doğal zemine; ek yükmü verilecek, kazımı yapılacak, içimi boşaltılacak, suyumu alınacak, sumu taşıyacak... gibi uygulamaların belirlenmesi, bu saptamalara göre bir geoteknik planlama yapılmalı ve plana göre laboratuvar deney programlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Fazla deney işe yaramamakta, zaman ve para kaybına sebep olmaktadır. Eksik deneyde ise geri dönüş ve düzeltme mümkün olmamakta, tam aksine büyük bir problem olarak geri dönme riski taşımaktadır Aşağıda; su yapısı programı amacına yönelik bir geoteknik ve laboratuvar programı örnek olarak sunulmuştur...