1- PROJE MÜHENDİSLERİNİN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİĞİ GEOTEKNİK PARAMETRELER

1- Boşluk suyu basıncı
2- Sedde gövdesi içinde oluşan sızmalar
3- Borulanma (pınarlaşma)
4- İç erozyon (dispersiyon)
5- Sıvılaşma
6- Oturma
7- Hidrolik çatlama
8- Stabilite
9- Beton barajlarda mukavemet kaybı